מגוון מוצרים במחיר משתלם

הטבות והנחות במשך כל השנה

תקנון

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

פלורן איטלי פאשיין -  ח.פ 024122251 שמשרדה הרשום הוא

רחוב הגפן 13 עשרת.

האתר - אתר האינטרנט בכתובת: www.florenil.com

המוצרים - המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

זמן אספקה - אספקה באמצעות דואר שליחים: 3-7 ימי עסקים מעת אריזת ההזמנה .

משתמש/ת - כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים.

יום אספקת הסחורה - היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש אותו ציין / נה המזמין / נה.

כתובת למשלוח דואר - הכתובת אשר נרשמה ע"י המזמין / נה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

המועד המבוקש לאספקת הסחורה - המועד אשר נרשם ע"י המזמין / נה כמועד בו היא/הוא מעדיף/ה לקבל את הסחורה.

יום ביצוע ההזמנה - היום בו אושרה העסקה עם חברת האשראי שהוזנה ע"י המזמין/נה בטופס ההזמנה וכאמור שביצוע ההזמנה יתבצע עד השעה 15:00.

ימי עסקים -אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

 

 

הוראות כלליות

1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים והוא בבעלות  פלורן איטלי פאשיין  ומנוהל על ידה.

2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של פלורן איטלי פאשיין  , או להשאיר פנייה באתר הבית ואנו נחזור אליך תוך 24 שעות בימי העסקים בו השירות עובד.

3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין פלורן איטלי פאשיין   לבינך.

4. כל המבצע/ת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר/ה, כי עם ביצוע הפעולה, היא/הוא קרא/ה תקנון זה, וכי היא/הוא מסכים/ה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה/לו או למי מטעמו/ה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או פלורן איטלי פאשיין   ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

5. פלורן איטלי פאשיין   שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

6. מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.

7. רישומי המחשב של פלורן איטלי פאשיין   בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.

8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר עם זאת, מוסכם ומובהר, כי פלורן איטלי פאשיין   תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני

לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

9. יובהר ויודגש כי פלורן איטלי פאשיין אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

 

10. פלורן עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות פלורן

איטלי פאשיין לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

11. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע/ה המזמין/ה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלים/ה את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחוייב המזמין/נה לפי המחירים המעודכנים.

13. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

 

הרשמה לאתר florenil    וביצוע הזמנות באתר

1. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמין/ה אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש והרכישה.

2. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמין/ה להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים,

 פלורן  לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לפלורן  בגלל פרטים מוטעים, יחוייב המזמין/ה בתשלום בגין דמי משלוח

וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

3. עם ביצוע ההזמנה עם המזמין/נה, תבצע פלורן  בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמין/ה בדבר אישור העסקה.

4. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזין/ה המזמין/ה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי פלורן  יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

5. ככל ולא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, י/תקבל המזמין/ה הודעה מתאימה על כך והיא/הוא ידרשו למסור אמצעי תשלום אחר.

6. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני פלורן  במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי

המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא פלורן  מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש/ת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין

זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש/ת ו/או לצד ג האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין/ה כל סכום ששילם/ה במידה ואכן שילם/ה

 פלורן ו/או תבטל פלורן  את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו

קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמין/ה הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית פלורן  להציע

למזמין/ה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמין/ה תקבל את הצעת פלורן איטלי פאשיין,  יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה וההיה והמזמין/ה אינו/ה מעוניין/ת במוצר החלופי,

פלורן  תבטל את העסקה ולמזמין/ה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם ל- פלורן  על ידי המזמין/ה.

7. כל מזמין/ה תהיה רשאי/ת להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המזמין/ה יישמר

במאגר פלורן  כיעד המבוקש של המזמין/ה.

8. יודגש כי כל מזמין/ה רשאית להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 

המזמין/ה הינו/ה כשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמזמין/ה הינו/ה קטין/ה (מתחת לגיל 18) או אינו/ה זכאי/ת לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו/ה באתר כאילו קיבל/ה את אישור האפוטרופוס.

המזמין/ה הינו/ה בעל/ת כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

 

9. יובהר כי פלורן  תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמין/ה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:

-  אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.

- אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.

- אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

- אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

-  אם ישנו חוב כספים ל- פלורן  או לחברות הקשורות עימה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

- אם כרטיס האשראי שברשות המזמין/ה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

10. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת המזמין/ה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמין/ה

עדכונים באמצעות חשבונו/ה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר,

כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

11. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף  

התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר

לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

12. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין/ה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או

שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי פלורן איטלי פאשיין,  הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין/ה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.

2. בידי המזמין/ה (ולא הנמען/ת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

- ביטול העסקה לפני שליחת המוצר למזמין/ה יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו למזמין/ה הכספים ששילם/ה, בגין העסקה כולל דמי המשלוח. יש להדגיש, כי זיכוי כספי יינתן ע"פ האמור בחוק.

- במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין/ה ולאחר קבלת הסחורה במחסני  פלורן איטלי פאשיין , יינתן זיכוי כספי מלא. עם זאת, במקרה של דואר שליחים או דואר ישראל עלות המשלוח

תנוכה מסך הזיכוי.

 

- הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל.

- במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמין/ה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי פלורן איטלי פאשיין   תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן,

חשוב להדגיש,כי ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לאזיקון - תוך 14 יום מקבלתו.

3. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.

4. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

5. מול מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והלקוח/ה הביע/ה עניין להחזירם- י/תקבל הלקוח/ה החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או החזר כספי בסכום של 100 ש"ח- הזול מבינהם.

באשר למוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל שהלקוח/ה הביע/ה עניין לקבל עבורם זיכוי כספי לשימוש בחנויות החברה (קרדיט)- שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששילמה, ללא ניכוי.

6. אופן החלפת המוצרים - המזמין/ה ת/ישלח את המוצר חזרה בעלות של 15 ש"ח, כפי שמפורט בדף המצורף לכל חבילת משלוח (שירות שליח).

7. בקשה להמרת קרדיט לרכישה בחנות החברה לזיכוי כספי תתקבל עד שבועיים מיום מתן הקרדיט בפועל.

 

למען הסר ספק במידה ונבחרה אופציית זיכוי (קרדיט) למימוש בחנות החברה לא ניתן יהיה לממש זיכוי זה באתר החברה - ניתן למימוש רק בחנות חברת פלורן איטלי פאשיין  .

 

אספקה ומשלוחים

1. החבילה תגיע עם שליח עד הבית של חברת השילוח “דוידי”, שהינה חברת בוטיק עם שירות אישי ויעיל.

2. השליחות זמינה בכל חלקי הארץ ותתבצע בתוך 3 ימי עסקים (בדרך כלל מאוד מהיר) מרגע אישור העסקה בחברת האשראי (יום עסקים מסתיים בשעה 16:00).

 עלויות משלוח

1. כאמור מחירי המשלוחים יהיו לפי החלטת החברה " פלורן איטלי פאשי ".

2. איסוף עצמי חינם, ניתן לבחור בקופה אופציה של איסוף עצמי, לאחר שקיבלת מאיתנו אישור שהחבילה מוכנה עבורך את/ה מוזמן/ת לרחוב הגפן 13 עשרת .

וודאו כי מספר הטלפון שמסרתם/ן בעת הקנייה מעודכן, על מנת שנוכל לתאם מולכן/ם את השליחות. 

בנוסף, השליחויות מתבצעות על ידי חברת שילוח חיצוניות, ולכן אנו לא אחראים על עיכובים הקשורים בחברות השילוח. 

 

בבחירת שיטת השילוח - "שליח עד הבית", יש לקחת בחשבון שזמני המשלוח עלולים להתארך מעבר למצוין בעמוד הקופה,

 

במשלוחים המיועדים ליישובים מעבר לקו הירוק, יישובי הערבה, אילת ורמת הגולן.

 

במקרה של איסוף עצמי

במידה שהמזמינה לא הודיעה פלורן איטלי פאשיין   תוך 30 ימים מהודעה שנשלחה לה אם לשלוח לה את המוצר או לבטל את ההתקשרות כאמור לעיל או במידה שהמזמין/ה לא הגיע/ה לאסוף את

המוצר שנשלח אליו/ה גם בפעם השנייה, אזי המזמין/ה יחשב כמי שקיבל/ה את המוצר ושהמוצר נמסר לו/ה בפועל. במקרה זה פלורן איטלי פאשיין   לא מחויבים להמשיך להחזיק את המוצר לתקופה

העולה על 30 ימים. במקרה בו פלורן איטלי פאשיין   בחרה להמשיך ולשמור את המוצר למזמין/ה לתקופה לפי שיקול דעתה, היא תהיה רשאית לגבות מהמזמין/ה דמי אחסנה בגין כל יום בו נשמר

המוצר וכן להחליט בכל שלב על הפסקת שמירת המוצר. 

 

יחד עם זאת, בכל בעיה ניתן ליצור עמנו קשר על ידי השארת פניה באתר או בטלפון 0542122084 ונעשה ה-כל בכדי לסייע .

 

החלפות והחזרות

 במידה וברצונך להחליף / להחזיר פריט שרכשת , אפשר לעשות את זה בלי בעיה באחת משלושת האפשרויות הנ"ל:

1. החזר כספי

- במידה ותבקש/י זיכוי כספי, ניתן לעשות זאת תוך 14 יום מרגע שקיבלת את המוצר, כספך יוחזר במלואו תוך 14 ימי עסקים ממועד החזרת הפריט לכרטיס האשראי ממנו בוצעה

ההזמנה, ההחזר יתבצע לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה. הוא יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים

תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד). אין צורך לפנות לחברת האשראי על מנת לבטל את העסקה – אנחנו כבר נטפל בזה בשבילך. בכל שאלה או תהייה

אנחנו זמינים עבורך בטלפון או באמצעות השארת פניה באתר האונליין.

 

2. החלפת המוצר

במידה ואת/ה רוצה להחליף את המוצר, יש ליצור קשר עם שירות לקוחות על מנת שנבדוק אם יש את המוצר במלאי וכדי שנוכל לשמור לך אותו בצד. 

 

החלפה תתבצע באמצעות שליח עד הבית בעלות 15 ש"ח או ע"י הגעה עצמאית לחנות הדגל (בתיאום מראש מול שירות הלקוחות).

 

3. אז איך מחזירים או מחליפים מוצר?

יש לרשותך 2 אפשרויות:

1. החלפה/החזרה עם שליח עד הבית או למקום העבודה בעלות 15 ₪  – לשם כך התקשר/י לשירות הלקוחות שלנו על מנת לתאם זאת מול שירות לקוחות בימים א’-ה’ 09:00-17:00.

2. לבוא לבקר אותנו ברחוב הגפן 13 עשרת.

 

- במידה ורכשת מאתר החברה, ניתן לקבל שובר זיכוי לרכישה חוזרת או קבלת החזר כספי לאמצעי תשלום אשר יתבצע ע"י משרדי החברה עד 14 ימי עסקים

אחריות

1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש/ת ו/או לגולש/ת ו/או למזמין/ה ו/או לצד שלישי, כתוצאה

משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז פלורן איטלי פאשיין 

שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את פלורן איטלי פאשיין   ו/או את הנהלת האתר.

3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

4. בכל מקרה לא תישא פלורן איטלי פאשיין   באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

5. פלורן איטלי פאשיין   אינה אחראית לשימוש שתעשה המזמין/ה ו/או המזמין/ה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או  פלורן איטלי פאשיין  לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגד.

 

6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או

במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמין/ה סבור/ה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמן/ת

לפנות לשירות הלקוחות והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

 

זכויות יוצרים

1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של פלורן איטלי פאשיין   בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר,

לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה

של פלורן איטלי פאשיין   מראש ובכתב.

3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

5. (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של פלורן איטלי פאשיין   בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

5. (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של פלורן איטלי פאשיין   בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות

ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם

בבעלותם הבלעדית של  פלורן איטלי פאשיין .

8. יודגש כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

 

מדיניות פרטיות

1. כדי לרכוש מוצר, יש לבחור שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו את המזמין/ה בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן המזמין/ה מתבקש/ת לספק מידע נוסף לצורך ביצוע

העסקה, כגון: שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

2. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית ע"פ רצון/ה של המזמין/ה ובהסכמתו/ה, מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו/ה של המזמין/ה למסירה.

3. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לפלורן איטלי פאשיין   לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין/ה וללמוד ממנה על גמירות הדעת שלו/ה בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.

4. פלורן איטלי פאשיין   אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.

 

5.  פלורן איטלי פאשיין נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן.

עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, פלורן איטלי פאשיין לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמינים/ות ו/או למי מטעמם/ן אם מידע

זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של פלורן איטלי פאשיין .

6. פלורן איטלי פאשיין   משתמשת בחברת ישראכרט חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.

7. חברת ישראכרט עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI level 1.

8. פלורן איטלי פאשיין  מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למזמין/ה.

9. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק למזמין/ה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות,

יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת

לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

10. יודגש כי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי

האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות

או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב,

תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

 

מדיניות החזרה

אם את/ה לא מעוניין/ת בפריט שקיבלת, תוכל/י להחזיר אותו אלינו ללא דמי ביטול, ניתן לקבל זיכוי בשובר בחנות החברה בכתובת כפי שמופיעות במסמך זה או החזר כספי. יובהר כי במקרה של דואר/ שליחים עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי (30 ש"ח)

- לצורך החזרת הפריט, עליך לשלוח אותו אלינו חזרה עד 14 יום מיום קבלתו, ולוודא שלא נעשה בו כל שימוש ושלא נפל בו שום פגם/נזק. כמו כן, יודגש כי התווית והאזיקון שהגיעו עם הפריט חייבים

להיות עליו בשלמותם בעת ההחזרה.  

- בקשה להמרת קרדיט (שובר זיכוי) לרכישה חוזרת, יש לגשת לחנות החברה ולבצע את ההחזרה שם, במקום יונפק שובר לקנייה - ניתן למימוש רק בחנות החברה.

- את הזיכוי הכספי תקבל/י בכפוף למדיניות חברת האשראי ולא יאוחר מ28 יום מיום הגעת הפריט אל משרדינו, אך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה. יודגש כי הזיכוי הכספי יבוצע באותם

התנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה גם באופן זה ועסקה שחויבה באמצעות בודד תזוכה בתשלום אחד).

 

- אין צורך לפנות לחברת האשראי על מנת לבטל את העסקה- אנחנו כבר נטפל בזה בשבילך.

- הזמנות שבוצעו במזומן , ההחזר הכספי יבוצע ע"י העברה בנקאית ישירות לחשבונך.

 

בכל מקרה או שאלה שמתעוררת, אנחנו נעמוד לרשותך בשירות הלקוחות באמצעות שיחה או השארת פניה באתר.

 

בברכת קנייה מהנה, 

 


הנהלת האתר

טואול - בניית אתרים